Soap 2day 7d1b851c

болезни остановка диганииа у грудничгка

В возрастной группе 44-60 лет 47% мужчин и 66% женщин оценили собственное здоровье как «хорошее» (р<0,05). Особенностью самооценки здоровья респондентов данной возрастной группы были более высокие уровни субъективной оценки здоровья у женщин, по сравнению с мужчинами: около 2% женщин субъективно оценили собственное здоровье как «отличное»; доля женщин, оценивших здоровье как «посредственное» была в два раза меньше по сравнению с мужчинами (32% против 17%; р<0,05).

Ми підсвідомо надаємо перевагу знайомим та зрозумілим речам і навичкам. Але прогрес невпинно крокує вперед. Сучасні автоматичні та напівавтоматичні прилади з манжеткою на плече мають високий клас точності та рекомендовані як для професійного, так і для індивідуального використання. Обмеження щодо точності стосуються переважно приладів для вимірювання АТ, які накладаються на зап’ястя.